FANDOM


נג'י קומרדין ג'קסון הוא אחד מדמויות פיצול האישיות של קובי. הוא עירקי ואוהב לאכול אצל ברכה השכנה. כאשר הוא רוצה להיכנס לביתה של גברת ברכה היא שואלת אותו "מי שם?" ואז נג'י אומר "נג'י מהאגודה לתרבות הדיור". לנג'י יש יריב מרשות השידור ושמו חג'י. גם כמו קובי הוא אוהב לאכול, בעיקר קישים, קובה ומרק