FANDOM


פיג'מות-פדיה, האנציקלופדיה המקוונת על הפיג'מות

96262
]

הפיג'מות-פדיה היא האנציקלופדיה המקוונת הרשמית בעברית של הסיטקום בעל מספר הפרקים הגדול ביותר- הפיג'מות.

כדי לכתוב מאמר חדש, כתבו את שמו בתיבה להלן:

Bold text

אילן רוזנפלד · קובי פרג' · עודד פז ימית סול · דנה פרידר. גרי מנדלבאום

פרקים · עונה ראשונה · עונה שנייה · שירים · עונה שלישית · עונה רביעית ·עונה חמישית. עונה שישית

הצטרפו לפיג'מות-פדיה
ע"י משתמש EdeNeT, סגל פיג'מות-פדיה
פיג'מות-פדיה, הויקיפדיה המלאה על "הפיג'מות" נפתחה ופתוחה לעריכה:<center>

תמונה נבחרת

Links